Heiskort

Vi benytter elektronisk billettsystem.

Derfor må alle kjøpe seg et key-card, til kr. 75,- ved første heiskortkjøp.

Sesongkortene er personlige, og kan benyttes de påfølgende sesonger. Ved kjøp tas det bilde digitalt.

Sesongkortene kan ikke returneres.

Key-card som benyttes til de øvrige heiskorttypene, er ikke personlige, og kan leveres inn etter bruk, eller etter endt sesong, og kr. 20,- returneres til kjøper.

Prisliste heiskort
(Familiekortet gjelder kun for familie som bor under samme tak, og kortet gjelder ikke «barn» over 18 år)

Misbruk av heiskort

Ved misbruk eller brudd på Surnadal Alpinsenter sine løyperegler kan passet annulleres.

Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, f.eks. ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil e.l.